Feministes per la Independència

GT Constitució

Grup d’estudis per a una Constitució Feminista.

És possible formular una constitució feminista que obri el debat sobre temes fins ara silenciats de la discussió pública i que ens permeti arribar a una constitució que ens sentim nostra?. Com seria una constitució feminista? Sens dubte, una constitució que ens garanteixi viure en llibertat, la sostenibilitat de la vida i el dret al propi cos en totes les seves dimensions.

Treball vinculat al procés constituent i a les Jornades Feministes Juny 2016.

Si t’interessa, contacta amb nosaltres femviacat@gmail.com

Materials de treball

Documents FxI Decàleg, Eixos, Llibret: https://feministesperlaindependencia.cat/documents/

Legislació Igualtat d’oportunitats: https://independentsdelpatriarcat.wordpress.com/annex/legislacio/

Estatuts CAT: https://ca.wikipedia.org/wiki/Estatut_d’Autonomia_de_Catalunya

Constitució Regne d’Espanya: text consolidat. última modificació 27/9/2011

Constitucions catalanes: https://ca.wikipedia.org/wiki/Constitucions_catalanes

Què és una constitució i què és una convenció constituent: punts_dos_i_tres (Jordi Rich, acte Sant Cugat P.constituent febrer 2016)

Informe 10. El procés constituent. Consell Assessor per a la Transició nacional: http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_10_proces_constituent.pdf

Recull de materials per a un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge:  https://donesxlaindependencia.wordpress.com/recursos/

Projecte web sobre Constitucions de tot el món: https://www.constituteproject.org/

El debat de les Idees: Una proposta de constitució com a eina de reflexió. Treball del grup Constituïm, 11/05/2016: http://constituim.cat/