Feministes per la Independència

Crida a les llistes sobiranistes 27S

Crida de Feministes per la Independència a les llistes sobiranistes de cara a les eleccions plebiscitàries del 27S

No hi ha justificació democràtica per a la infra representació de les dones de cap espai de participació i debat de la vida pública. El desequilibri invisibilitza la meitat de la població, crea un imaginari simbòlic on l’autoritat i l’expertesa s’associa a la masculinitat i fa que les veus, experiències i necessitats de les dones quedin en segon pla. La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix la representació paritària com aquella situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe.

Reclamem a les llistes sobiranistes que defugin l’autocomplaença d’assumir el mínim legal, que incloguin un 50% de dones i un 50% d’homes i que garanteixin d’aquesta forma que el futur de Catalunya es decideixi en paritat. Reclamem la meitat de la veu per a les dones així com la pluralitat existent entre les dones i els homes.

Les llistes han de reflectir la pluralitat d’experiències i situacions vitals del conjunt de la població, incloent diferents orígens, diversitats funcionals i edats.

Simultàniament, reclamem la presència de feministes a les llistes perquè construir un país més just, sostenible i democràtic requereix una transformació feminista. Un país amb desigualtat de gènere no és un país lliure, ni per a les dones ni per als homes.

Aprofitem, doncs, l’oportunitat històrica de l’assoliment de la independència com a poble per dotar-nos d’un nou pacte de ciutadania.

Salut, independència i feminisme

juliol 2015, Barcelona

Feministes per la Independència

femviacat@gmail.com

Ca la Dona, Ripoll 25, Barcelona

www.feministesperlaindependencia.cat

@femviacat